Användningsområde

TGO30 är en takgenomföring som är till för att underlätta montage av avlufts- eller uteluftshuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Denna takgenomföring tillverkas med 70 millimeter isolering och är brandklassad enligt EI30 för att helt kunna motstå 30 minuter brand och på så sätt förhindra att elden kan sprida sig till omgivande konstruktioner.

Typgodkännandebevis är utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med nummer SC0622-14.

 

 

Måttuppgifter

TGO30 A mm B mm C mm D mm
300 300 380 160 800
400 400 480 260 800
500 500 580 360 800
600 600 680 460 800
700 700 780 560 800
800 800 880 660 800
900 900 980 760 800
1000 1000 1080 860 800
1100 1100 1180 960 800
1200 1200 1280 1060 800
1400 1400 1480 1260 800
1600 1600 1680 1460 800
1800 1800 1880 1660 800
2000 2000 2080 1860 800

 


 


 

Användningsområde

TGO60 är en takgenomföring som är till för att underlätta montage av avlufts- eller uteluftshuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Denna takgenomföring tillverkas med 140 millimeter isolering och är brandklassad enligt EI60 för att helt kunna motstå 60 minuter brand och på så sätt förhindra att elden kan sprida sig till omgivande konstruktioner.

Typgodkännandebevis är utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med nummer SC0622-14.

 

 

 

Måttuppgifter

TGO60 A mm B mm C mm D mm
500 500 580 220 800
600 600 680 320 800
700 700 780 420 800
800 800 880 520 800
900 900 980 620 800
1000 1000 1080 720 800
1100 1100 1180 820 800
1200 1200 1280 920 800
1400 1400 1480 1120 800
1600 1600 1680 1320 800
1800 1800 1880 1520 800
2000 2000 2080 1720 800 

Användningsområde

TGKO50 och TGKO100 är en takgenomföring som är till för att underlätta montage av avlufts- eller uteluftshuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Dessa standardmodeller av takgenomföringar tillverkas med 50 eller 100 millimeter tjock isolering för att minska risken att en eventuell brand kan sprida sig.

För brandklassade takgenomföringar finns TGO30 och TGO60 som är certifierade att motstå 30 minuter och 60 minuter brand.

Måttuppgifter

TGO50 A mm B mm C mm D mm
300 300 380 200 800
400 400 480 300 800
500 500 580 400 800
600 600 680 500 800
700 700 780 600 800
800 800 880 700 800
900 900 980 800 800
1000 1000 1080 900 800
1100 1100 1180 1000 800
1200 1200 1280 1100 800
1300 1300 1380 1200 800
1400 1400 1480 1300 800
1500 1500 1580 1400 800
1600 1600 1680 1500 800
1700 1700 1780 1600 800
1800 1800 1880 1700 800
1900 1900 1980 1800 800
2000 2000 2080 1900 800

 

TGO100 A mm B mm C mm D mm
300 300 380 100 800
400 400 480 200 800
500 500 580 300 800
600 600 680 400 800
700 700 780 500 800
800 800 880 600 800
900 900 980 700 800
1000 1000 1080 800 800
1100 1100 1180 900 800
1200 1200 1280 1000 800
1300 1300 1380 1100 800
1400 1400 1480 1200 800
1500 1500 1580 1300 800
1600 1600 1680 1400 800
1700 1700 1780 1500 800
1800 1800 1880 1600 800
1900 1900 1980 1700 800
2000 2000 2080 1800 800